SEGONA EDICIÓ DIPLOMA i QSL ESPECIAL “LA PATUM DE BERGA 2019”

SEGONA EDICIÓ DIPLOMA i QSL ESPECIAL “LA PATUM DE BERGA 2019”

El Radioclub La Baells EA3RCI organitza el present Diploma i qsl especial per contribuir a la difusió turística i cultural del municipi de Berga i de la comarca del Berguedà, amb èmfasi, davant la societat en general i el col-lectiu de radioaficionats en particular.

BASES:

ÀMBIT: Podran participar tots els radioaficionats del món en possessió de llicència oficial vigent.

DATES: Des de les 00:01 hores EA del dia 15 de juny de 2019 (dissabte) fins a les 23:59 hores EA del dia 23 de juny de 2019 (diumenge).

BANDES I MODALITATS:  20, 40, 80, i 160 metres, SSB fonia , FT-8 dins dels segments recomanats per la IARU.

CRIDA: “CQ Diploma PATUM DE BERGA 2019”.

DIPLOMES: Els interessats a aconseguir el Diploma d’establir contactes radioelèctrics amb les estacions atorgants, fins a completar la següent combinació de caràcters (que fan un total de CINC):

P-A-T-U-M

Estacions Atorgants:

EG3PTP atorgarà la lletra “P” ,

EG3PTA atorgarà la lletra “A” ,

EG3PTT atorgarà la lletra “T” ,

EG3PTU atorgarà la lletra “U” ,

EG3PTM atorgarà la lletra “M” ,

Es podrà donar més d’una lletra per dia dins de la mateixa banda si es canvia de modalitat, es a dir, de SSB a digitals o a la inversa, i també si es canvia de banda. No hi haurà cap comodí.

Tota combinació es vàlida, es pot fer una lletra per banda, o per diferents bandes o modalitats, es a dir, que tota combinació serà donada per bona per a la obtenció del diploma.

 

 

LLISTES: Les llistes de contactes realitzats seran enviades exclusivament en format electrònic tipus ADIF, abans de les 00:00 hores del dia 11 de juliol de 2019, al correu electrònic rcbaells@gmail.com o al mànager ea3dur@gmail.com

VERIFICACIÓ DE CONTACTES: No seran vàlids els contactes realitzats en el nom d’altres estacions, excepte els realitzats amb estacions col·lectives de Ràdio-Clubs o seccions, a través dels operadors assignats per aquests. Cada contacte serà creuat amb el llibre de registre (log) de cada estació atorgant.

QSL ESPECIAL: Tota estació que hagi contactat amb la nostres estacions EG3PTP, EG3PTA, EG3PTT, EG3PTU, EG3PTM, encara que sigui en un sol dia haurà aconseguit la qsl especial.

LLIURAMENT DE DIPLOMES: El Diploma (en format color A4) s’enviarà a tots els participants de manera gratuïta per correu electrònic en format digital , a l’adreça remitent dels llistats (logs) enviats. També hi ha possibilitat d’enviar els diplomes en format paper per correu ordinari amb cost total de 5€, o bé en paper també i de forma gratuïta en futures trobades presencials prèvia petició. La QSL especial serà enviada VIA e-qsl en format digital o bé per correu electrònic.

FINAL: Per a qualsevol qüestió no prevista en les presents bases, o dubte en la seva interpretació, ho resoldrà la Junta Directiva del Ràdio Club la Baells , quina decisió serà inapel·lable.

El Ràdio Club la Baells agraeix a tots els participants i us desitja a tots molta sort en aquesta activitat.

73,